Bijscholing Instructeur EHBO

Voor instructeurs
Certificaat

Bij voldoende getoonde competenties ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis:

Bijscholing Instructeur EHBO

Oefenkaarten EHBO cursus

In Arnhem Noord (Cattepoelseweg) komt regelmatig een groep EHBO instructeurs bij elkaar om de benodigde bijscholingspunten als EHBO instructeur te behalen. De groep bestaat uit een gemêleerd gezelschap met diverse achtergronden en interesses. Iedere bijscholingsavond zijn er 1 of 2 instructeurs die een onderwerp hebben voorbereid en dit delen met de rest van de groep. De lessen die we op deze manier aan elkaar geven hebben als doel om er als instructeur beter van te worden. Alle lessen worden begeleid door een arts en/of een verpleegkundige. Ook is er altijd een didacticus aanwezig die de verzorgde les bespreekt met de groep en de betreffende instructeur(s).

Na de les ontvangen de aanwezige instructeurs én de instructeurs die de les hebben verzorgd, de vooraf vastgestelde punten in PE-online. Ook de getoonde vaardigheden kunnen worden verwerkt in het systeem, zodat hercertificering plaats kan vinden.

12 september 2018 Borstletsel, beoordelen ademhaling, luchtwegbelemmering bij volwassenen en kinderen
10 oktober gastspreker
14 november gastspreker van de Alzheimerstichting; welke verschijnselen passen bij dementie en hoe kun je iemand met dementie goed helpen na een ongeval
12 decembersportletsels met specifiek letsel: spierscheuring; achtergronden bij de reanimatierichtlijnen
09 januari 2019gastspreker (arts) over het sporthart
13 februari Neusbloeding, gebitsletsel en schedelletsel – Drugs; wat is het en wat doet het?
13 maart Didactiek: omgaan met lastige situaties in de les, aftekenen diverse vaardigheden
10 aprilplanning van het nieuwe lesprogramma

Lessen zijn steeds van 19.30 tot 22.00 uur.

Als je een enkele les wil bijwonen of wil aansluiten bij deze groep, neem dan even contact op met mij.

Heeft u vragen of wilt u een cursus of workshop volgen?

Bel 06-55796932 of stuur een mail naar jeannette@heerschop.com