Opleiding Instructeur Wandelletsel

Opleiding Instructeur Wandelletsel

leslokaal is ingericht voor de les Instructeur Wandelletsel

Als docent-instructeur wandelletsel ben ik bevoegd om instructeurs EHBO op te leiden tot instructeur wandelletsel. Ook de bijscholingen die nodig zijn om het certificaat als instructeur geldig te houden kunnen door mij verzorgd worden.

(informatie over bijscholingen vindt je lager op deze pagina)

Voorwaarden;

Om te kunnen starten met de opleiding wandelletsel instructeur moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • Geldig certificaat EHBO instructeur (Rode Kruis of Oranje kruis)
  • Geldige aantekening wandelletsel (provider)
  • Ervaring met het behandelen van blaren bij een wandelsport evenement
Opleiding instructeur wandelletsel:

1 lesdag (7,5 uur)

Op zaterdag 20 april 2019 is er een opleidingsdag gepland in Arnhem.

Lesdag van 09.00 tot 17.00 uur

kosten € 175,00 exclusief  BTW,

inclusief lesmaterialen, certificaat en lunch.

maximaal 8 deelnemers

Tijdens deze les ga je oefenen om je eigen vaardigheden van de blaarbehandeling te brengen naar het niveau van de instructeur Wandelletsel.

Je kunt een blaarverband aanleggen op alle delen van de voet.

Je herkend wat er niet goed gaat als er foutjes in een blaarverband zitten en kan dat ook corrigeren en uitleggen aan de cursist.

We oefenen deze lesdag met de nieuwe lestechnieken die in de huidige lesstof staan ( versie oktober 2017)

Om maximaal oefenen te kunnen realiseren wordt er aan iedere cursist gevraagd een “wandelaar” mee te brengen.

Deze “wandelaar” hoeft geen kennis van EHBO of wandelletsel te hebben, mag natuurlijk wel.

De cursisten gaan dus niet onderling met elkaar oefenen.

Opfris-les instructeur wandelletsel:

1 dagdeel van 3,5 uur

Op zaterdag 02 maart 2019 is er een bijscholing Instructeur wandelletsel in  Arnhem. Lestijden van 09.00 tot 13.00 uur

of

Op Vrijdag 07 juni 2019 is er een bijscholing Instructeur Wandelletsel in Arnhem. Lestijden van 13.00-17.00 uur

Kosten € 85,00 exclusief  BTW,   inclusief oefenmaterialen en certificaat

maximaal 8 deelnemers

Tijdens deze les zal er aandacht zijn voor de nieuwe lestechnieken die in de huidige lesstof staan ( versie oktober 2017)

Om maximaal oefenen te kunnen realiseren wordt er aan iedere cursist gevraagd een “wandelaar” mee te brengen.

Deze “wandelaar” hoeft geen kennis van EHBO of wandelletsel te hebben, mag natuurlijk wel.

De cursisten gaan dus niet onderling met elkaar oefenen.

Reacties van cursisten die deze cursus al hebben gevolgd;

Fijne les. Nieuwe technieken van de lesmodule wandelletsel geoefend.


Werken met een ‘eigen wandelaar” is goed om te merken welke mogelijkheden dat geeft. Veel geoefend!


Fijn om extra achtergrond informatie over wandelletsels en de diverse materialen te krijgen als instructeur.

Heeft u vragen of wilt u een cursus of workshop volgen?

Bel 06-55796932 of stuur een mail naar jeannette@heerschop.com